Vrodené vady ruky

Úvod

Vrodené vývojové vady sú jedným z dôvodov, prečo vyhľadať pomoc chirurga. Horná končatina sa u plodu vyvíja v 4. až 7. týždni. Niektoré vrodené vývojové vady sú dedičné a stretávame sa s nimi viac či menej v celej rodinnej línii (napr. syndaktýlia – zrastené trsty, polydaktýlia – viacpočetné prsty).

Vrodené vady ruky

Vrodené vady ruky

Vrodené vady ruky

Ochorenie alebo užívanie niekterých liekov v pribehu tehotenstva, respektíve v jeho kritickom období (4. – 7. týžden tehotenstva), vedie k deformitám končatín. Tento efekt bol preukázaný pri liekoch Tallidomid (sedatívum a hypnotikum, k tíšeniu nevoľností tehotných žien, dnes sa v ČR nepoužíva) a pri niektorých cytostatík. K vrodeným deformitám môže dôjsť aj nešťastným zaškrtením končatiny pupočnou šnúrou.

Po narodení dieťaťa s vrodenou vývojovou vadou sa vytvorí odborné konsilium, ktoré sa skladá z pediatra, genetika, plastického chirurga a fyzioterapeuta. Všetky tieto odbornosti sa snažia predísť komplikáciám, ktoré vedú k zhoršeniu stavu, a snažia sa o čo najlepšiu a najkomplexnejšiu terapiu. Častá otázka, ktorú si kladú nielen odborníci, ale tiež rodičia takto postihnutých deí, je: Kedy ja najlepšie prisúpiť k chirurgickému riešeniu? Dodnes neexistuje univerzálne riešenie. S pokrokom medicíny sa ale posúva operácia do mladšieho veku.

Pozitíva časnej operácie:

  • Predchádza sa psychickej ujme rodiny a dieťaťa
  • Pri včasnej operácii sa predchádza zlej tvorbe pohybových návykov.

Negatíva skorej operácie:

  • Chirurgická operácia ciev a nervov vo veľmi malom teréne detskej ruky
  • Malé dieťa nie je schopné ovládať všetky rozsahy pohybu ruky a pri rehabilitácii by imobilizácia nemusela viesť k neskorším dobrým výsledkom.

Obecne sa rieši táto otázka tak, že prebytočné časti a časti ich deformácie, ktoré môžu negatívne ovplivniť vývoj inej zdravej časti (napr. nedovyvinutá kosť v predlaktí ovplivní ďalší pohybový vývoj ruky a prstov) sa operujú veľmi skoro. Operácia sa naopak odkladá pri tkanivách, u ktorých sa ďalej očakáva rast, a je teda lepšie operovať vo fáze dokončeného rastu alebo v pozdejšom veku, čím omedzíme počet reoperácií na čo najnižšie číslo.

Radiálna aplázia

Nedovyvinutý alebo len čiastočne vyvinutý kostený základ vretennej kosti. Delí sa do troch stupňov:

  1. nízke postihnutie - neúplné vyvinutie kosti, a ľahké zasiahnutie palca.
  2. stredné postihnutie - nedostatoče vyvinutý palec a napol vyvinutá kosť
  3. ťažké postihnutie - nedovyvinutá kosť a chýbajúci palec.
"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."