Tŕpne Vám ruka?

Čoraz častejšie máte "mravčekov v ruke"? Inak povedané: pociťujete tŕpnutie ruky, stuhnutie zápästia, strácate cit a silu v ruke? Pravdepodobne môže ísť o ochorenie s názvom Syndróm karpálneho tunela.

Tento syndróm patrí medzi najčastejšie ochorenia poškodzujúce ruku a postihuje najčastejšie ženy. Syndróm býva často podmienený práve opakovaným preťažovaním ruky /ťažko manuálne pracujúci/ a určitými stereotypnými činnosťami /ako napr. práca s klávesnicou a myšou/. Ide o ochorenie, kedy dochádza k útlaku  nervu  v dôsledku už vyššie uvedeného zhrubnutého väzivového pruhu /strop kanála/ ako i zhrubnutých šľachových pošiev ohýbačov prebiehajúcich vnútri kanála, ktorého priestor je zúžený následkom uvedených skutočností.

Aké príznaky sa spájajú s týmto ochorením?

Medzi typické príznaky patria náhle alebo postupne sa rozvíjajúce bolesti ruky a "mravenčenie" prstov ruky, ktoré sa môže objaviť cez deň ale i v noci. Pacienti sa často budia a nemôžu pre ťažkosti zaspať.  Pre syndróm je typické vypadávanie predmetov z ruky, pacientovi vzniká problém pri bežných činnostiach ako napríklad zapnutie si gombíku, pri vyšívaní neudrží ihlu v ruke, pri vešaní bielizne, či pri akomkoľvek dlhšom držaní ruky vo zvislej polohe začne pociťovať brnenie v ruke atď. Zhoršuje sa aj citlivosť prstov. Končeky sú akoby premrznuté. Častá je i stuhnutosť ruky, zvýšená únavnosť, opuch, ako i obmedzená pohyblivosť prstov /pacient nevie prsty plne pokrčiť do dlane/.

Po neúspešnej konzervatívnej liečbe sa odporúča chirurgické riešenie. Aplikáciu obstrekov do kanála neodporúčame vzhľadom k ich negatívnemu efektu na nerv ako i šľachy, navyše je nevyhnutná aspoň trojmesačná prestávka pred chirurgickým zákrokom. Princípom chirurgického riešenia je prerušenie zhrubnutého väzivového pruhu ako i uvoľnenie nervu z jeho zhrubnutých obalov. Niekedy je nutné odstrániť zhrubnuté šľachové obaly, ktoré môžu zužovať priestor vnúti kanála.

Ako dlho pobudne pacient po zákroku vo Vašom zariadení a aká je pooperačná starostlivosť?

Zákrok si nevyžaduje hospitalizáciu, u nás sa vykonáva ambulantne v lokálnom znecitlivení. Na druhý deň po zákroku je nevyhnutné cvičenie s operovanou rukou. Bandáž na ruke je treba nosiť po dobu 2 týždňov. Po uplynutí tejto doby pacient prichádza na kontrolu za účelom odstránenia stehov. Nasledujúce  2 až 3 mesiace  je nutné vyhýbať sa akémukoľvek záťažovému používaniu postihnutej ruky.

Publikované: 28.10.2008

Diskusia k téme

Odborníci vo vašom okolí   

Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.