MUDr. Csaba Tóth

(4.9) 100% odporúča
Levice
MUDr. Tóth Csaba v roku 1998 promoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia získaval prvé pracovné skúsenosti na Klinike plastickej chirurgie FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici. Tie následne rozvíjal na mesačnej stáži v Budapešti, kde v roku 2000 pracoval na Klinike cievnej chirurgie. Po 4-rokoch sa vrátil opäť na mesiac do Budapešti, tentokrát však na Kliniku ORL a plastickej... (Operácia mužských pŕs Levice)