MUDr. Miloš Petráš

(5.0) 100% odporúča
Kežmarok
MUDr. Miloš Petráš v roku 1982 ukončil štúdium na gymnáziu v Košiciach a po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok bol prijatý na Lekársku fakultu Univerzity Karlovej, Plzeň – Praha. Snaživosťou a zanietením pre medicínu získal v roku 1989 akademický titul MUDr. Jeho prvým pracoviskom bolo oddelenie všeobecného lekárstva v Nemocnici Prešov, kde strávil jeden rok. Následne sa presunul na Kliniku súdneho lekárstva, ktorá patrila pod UPJŠ... (Zväčšenie prsníkov implantátmi Kežmarok)

Kliniky/Lekári v blízkosti Kežmarok