MUDr. Kováč z ORL Kliniky o aktuálnych trendoch v rinoplastike

MUDr. Kováč z ORL Kliniky o aktuálnych trendoch v rinoplastike
Vyhlásená klinika jednodňovej chirurgie s ambulanciou oto-rino-laryngológie so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá bola založená v roku 1997. Klientmi obľúbená vďaka špičkovej odbornosti a ľudskosti.
Vytvorené: 17. 10. 2023 · Aktualizácia: 6. 6. 2024

Rinoplastika alebo plastická operácia nosa patrila už od počiatkov plastickej chirurgie medzi najpopulárnejšie výkony. Inak tomu nie je ani dnes a v celosvetových štatistikách sa stále objavuje na top priečkach spomedzi tvárových operácií aj operácií celkovo. Avšak rovnako ako medicína a svet celkovo, aj rinoplastika prechádza rokmi svojím vývojom a zmenami. O tom, aké trendy momentálne vo svete rinoplastík pozorujeme, nám dnes porozpráva MUDr. Marián Kováč, primár ORL kliniky.

S kým máme dnes tú česť hovoriť?

Dobrý deň. Volám sa Marián Kováč a som lekár ORL pôsobiaci v Banskej Bystrici.

Mohli by ste nám povedať o Vašej pozícii na klinike, ako aj niektoré dôležité fakty o Vašej profesionálnej kariére?

Na ORL KLINIKE, ktorá vznikla v roku 1997, pôsobím ako primár a zároveň som aj jej zakladateľom. Tiež som 5 rokov pôsobil ako primár ORL oddelenia Rooseveltovej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Založenie ORL kliniky patrí medzi najväčšie míľniky môjho pôsobenia ako ORL lekára. V období, keď ORL KLINIKA vznikla, na Slovensku v podstate nebola žiadna jednodňová chirurgia. Samozrejme, počas 26 ročnej existencie kliniky sme sa museli popasovať s rôznymi úskaliami (naposledy s pandémiou Covid), ale myslím si, že vďaka nadobudnutým skúsenostiam a dobrému kolektívu, ktorému touto cestou ďakujem, sme schopní našim pacientom ponúknuť profesionálnu zdravotnú starostlivosť. Na našej klinike sa zameriavame na operačné zákroky v oblasti hlavy a krku – tvárová plastická chirurgia, operácie prínosových dutín, operácie stredného ucha, hrtanu, slinných žliaz a podobne. Naša úzka špecializácia je rinoplastika a operácie prínosových dutín.

Som členom Európskej Akadémie Tvárovej Plastickej Chirurgie - Joseph Society, tiež členom výboru Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a výboru Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie.

ORL KLINIKA, s.r.o.
MUDr. Marián Kováč, ORL lekár

Pozorujete za svoju dlhoročnú prax nejaké výraznejšie zmeny v tom, ako sa operácie nosa vykonávajú?

Zásadná zmena nastala okolo roku 2018, keď vznikla pracovná skupina zložená z popredných svetových lídrov za účelom spropagovania novej techniky, ktorá sa nazýva prezervačná rinoplastika. Je to technika, ktorá umožňuje lepší dlhodobý pooperačný efekt. Samozrejme, nenahrádza v celom spektre klasickú štrukturálnu techniku. Sú jasné indikácie, pre ktorých pacientov je táto technika vhodná. Preto je optimálne, keď operatér ovláda obidve techniky a môže pacientovi ponúknuť tú, ktorá je v tom ktorom prípade najoptimálnejšia. Prezervačná technika je technicky aj prístrojovo náročnejšia a mala by to byť nadstavba na klasickú štrukturálnu techniku.

ORL KLINIKA, s.r.o.
Výsledok prezervačnej rinoplastiky tesne po zákroku
ORL KLINIKA, s.r.o.
Výsledok prezervačnej rinoplastiky tesne po zákroku

A čo filozofia rinoplastík? Zmenila sa za posledné roky?

Aj filozofia rinoplastiky ako takej samozrejme prechádza vývojom. Viac ako v minulosti je kladený dôraz na funkčnú stránku, preferujú sa techniky, ktoré zabezpečujú dlhodobejší efekt. Veľkým estetickým imperatívom je dosiahnutie vzhľadu prirodzeného, neoperovaného nosa. Pred cca 20 rokmi bola skôr móda „umelého“ nosa, kde bolo na prvý pohľad zrejmé, že ide o nos operovaný. V súčasnosti je takýto výsledok neželaný a považovaný za neoptimálny, až neúspech. Takže ak to zhrniem, výsledok by mal byť funkčný a prirodzene vyzerajúci nos.

Akú úlohu zohráva v očakávaniach klientov internet či sociálne siete? Zmenili sa požiadavky, s ktorými za Vami klienti chodia?

Ako vo všetkých ostatných aspektoch života má internet a sociálne siete pozitívnu aj negatívnu rolu. Pozitívne je to, že klienti sú viac edukovaní, poznajú napríklad rozdiel medzi zatvorenou a otvorenou technikou, je jednoduchšie vyhľadať pracovisko, zistiť referencie a podobne. Negatívom je, že informácie sú nie vždy korektné, niekedy priam zavádzajúce, pochybná reklama a tiež tendencia k uniformite. Požiadavky sú naozaj rôzne a často závisia od toho, v akej bubline sa klient na sociálnych sieťach zdržiava. Preto máme pacientov ktorých predstava je veľmi podobná tej našej a v takomto prípade sa môžeme venovať skôr technickej stránke zákroku. Naopak, ak sú očakávania klienta nerealistické, je vysoký predpoklad pooperačnej nespokojnosti. Vtedy je lepšie operáciu neurobiť. Nie vždy sa však dá správne odhadnúť, ktorý pacient nie je na operáciu vhodný. Niektorí operatéri v zahraničí preto robia pred operáciou 3 konzultácie v priebehu cca pol roka.

Ako s týmito požiadavkami skĺbite to, čo viete klientovi ako rinochirurg momentálne naozaj poskytnúť?

Čo sa samotných úprav týka, vieme v podstate spraviť skoro všetko, záleží však veľmi na tom, či to pre pacienta bude do budúcna benefitom. Pacientovi sa vždy snažíme vysvetliť, čo je podľa nás vhodné/nevhodné v danom prípade korigovať. Pre zlepšenú predstavu, ako by nos po operácií mohol vyzerať, využívame aj počítačovú simuláciu, kde sa hlavne z profilu dá pomerne dobre možný výsledok vizualizovať. Je to ale aj v tomto prípade iba pomocný nástroj, ktorý zobrazuje stav, ku ktorému sa chceme priblížiť. Ďalším dôležitým faktorom je samotná funkčnosť nosa, na ktorú kladieme tiež veľký dôraz.

ORL KLINIKA, s.r.o.
Výsledok rinoplastky na ORL klinike

Rinoplastika je jednou z najčastejších plastických operácií, zároveň sa však považuje za jednu z najnáročnejších. Prečo tomu tak je?

Rinoplastika je najčastejšia plastická operácia na tvári. Je to kombinácia estetického aj funkčného aspektu. Keďže nos má viacero dôležitých funkcií (dýchanie, zvlhčovanie, filtrácia, čuch…) je funkčný aspekt veľmi dôležitý. Kvôli tvaru nosa je rinoplastika považovaná za 3D operáciu na rozdiel od napríklad blefaroplastiky, alebo faceliftu, ktoré sú považované za 2D operácie. Pri rinoplastike existuje veľké množstvo chirurgických techník a žiadna nie je univerzálna. To kladie na chirurga zvýšené nároky – musí ovládať široké spektrum techník. Kombinácia týchto faktorov robí z rinoplastiky najnáročnejšiu operáciu v oblasti tvárovej plastickej chirurgie.

Na aké nástrahy by klienti, ktorí chcú plastickú operáciu nosa podstúpiť, určite mali myslieť?

Každá operácia má určité riziká, či už zo strany samotného zákroku alebo celkovej anestézie. Najčastejšie komplikácie sú pooperačné krvácanie a zápal v operačnom poli. Komplikácie zo strany celkovej anestézie môžu byť závažné, ale našťastie sú zriedkavé. My sme takúto komplikáciu, ktorá by priamo ohrozila pacienta, našťastie nemali. Samozrejme niekedy nie je výsledok operácie optimálny, to však nie je medicínska komplikácia v pravom slova zmysle. Pred operáciou pacienti dostanú písomnú informáciu o možných komplikáciách. Vo všeobecnosti je rinoplastika operácia s malým percentom komplikácií.

ORL KLINIKA, s.r.o.
Pred a po plastickej operácii nosa na ORL klinike

Rokmi sa samozrejme mení a vyvíja aj vkus a trendy. Aké pozorujete aktuálne odchýlky vkusu?

V súčasnosti pozorujeme dva trendy. Prvá skupina klientov – jedná sa najmä o ženy, inklinuje k určitej uniformite, ktorá je spôsobená sociálnymi sieťami. Väčšinou sa jedná o kombináciu veľké prsia, príliš zväčšené pery a neprimerane malý nos. Výsledkom tejto kombinácie je strata individuality, výzor akoby „copy – paste“. Druhá, početne menšia skupina, sa prikláňa k prirodzenému vzhľadu, kedy nos po operácií nevyzerá na prvý pohľad ako po plastike. Treba skonštatovať, že ubúda tzv. aristokratická krása.

Čo si o tomto vývoji vkusu myslíte ako lekár? Je nejaký aktuálny “trend” plastiky nosa, ktorý odmietate vykonávať?

Treba si uvedomiť, že niektoré trendy sú dočasné. Preto je dôležité zvážiť zákrok, ktorý je nemožné alebo veľmi ťažké zobrať späť. Ako príklad by som spomenul tetovanie. Je takmer isté, že príde doba, keď bude v móde „čistá koža“ (tento trend je už aktuálny v niektorých častiach Ázie). Veľmi neradi robíme príliš zmenšený, skrátený a zúžený nos. Ak je pacientka/pacient v tejto požiadavke neoblomná/ý, tak operáciu radšej nerobíme. Po takejto operácii je vysoká pravdepodobnosť zhoršeného dýchania cez nos, následná náprava je veľmi komplikovaná.

Pri rinoplastike sa klienti často nevyhnú následnej korekcii po operácii. Prečo tomu tak je?

Keďže rinoplastika je komplexná procedúra na viacerých alebo všetkých štruktúrach nosa, je následná malá korekcia pomerne častá. Môže byť estetická alebo funkčná. Štatistiky sa pohybujú od 10 do 20 %. Veľmi to záleží od toho, čo operatér považuje za reálny dôvod na korekciu a čo za stav, keď je riziko zákroku evidentne vyššie ako benefit.

ORL KLINIKA, s.r.o.
Rinoplastike na ORL klinike

Čo je najčastejšie nutné korigovať?

Najčastejšie sa korigujú nerovnosti na chrbte nosa. Prakticky vždy ako ambulantný zákrok v lokálnej anestézii. Niekedy môže byť korekcia komplexnejšia, ale celková anestézia je indikovaná relatívne v malom percente prípadov.

Mnoho klientov od závažnejšej plastickej operácie odrádza strach z celkovej anestézie. Rinoplastika sa však zvykne vykonávať aj v lokálnej anestézii. Od čoho závisí to, akú anestéziu zvolíte?

Kompletná rinoplastika v lokálnej anestézii je dedičstvo predošlých dekád. V súčasnosti prakticky všetky popredné pracoviská robia takýto zákrok v celkovej anestézii. Jediná nevýhoda celkovej anestézie je vyššia cena a všeobecné riziko spojené s celkovou anestéziou. U ľudí bez závažných pridružených ochorení je však veľmi nízke. Celková anestézia prináša zásadne vyšší komfort pre pacienta aj pre operatéra (najmä výrazne nižšie krvácanie počas operácie). Pacienti si môžu o anestézii prečítať aj na našej web stránke, kde sa tejto téme venujeme ešte podrobnejšie. Z týchto dôvodov robíme rinoplastiku v lokálnej anestézii len v prípade, keď je celková anestézia zo zdravotných dôvodov kontraindikovaná (napríklad skleróza multiplex).

ORL KLINIKA, s.r.o.
V súčasnosti sa kompletná plastika nosa vykonáva v celkovej anestézii ak táto nie je kontraindikovaná

Existuje perfektný nos? A dokáže ho rinochirurg “vyrobiť” počas operácie?

Na túto otázku by som odpovedal nasledovne: Existuje 5 stupňov výzoru/tvaru nosa. Použijem originálne názvy: Perfect – Very good – Good – Deformity – Monstrosity. Štandard je, že sa dá operáciou postúpiť o jeden stupeň, zriedkavo o dva stupne (ak všetko hrá v prospech zákroku – výborne urobená operácia aj optimálne hojenie). Sú poprední svetoví operatéri, ktorí pacientovi priamo povedia, že perfektný nos urobiť nevedia. Účel operácie je, aby bol nos po operácii evidentne lepší. Používa sa slogan „improvement, not perfection“. Preto je veľmi dôležité, aby mal pacient realistické očakávania.

Je niečo, čo by ste na záver chceli odkázať čitateľom, ktorí o operácii nosa uvažujú, no ešte sa neodhodlali ju podstúpiť?

Dobre indikovaná operácia a realistické očakávania pacienta často vedú k veľmi dobrým výsledkom a s tým súvisiacim zlepšením kvality života. Na druhej strane nerealistické očakávania a sporná indikácia môžu viesť ku sklamaniu a následným problémom. Každopádne, je potrebné starostlivé zváženie zákroku. Operáciu ako chvíľkový rozmar rozhodne neodporúčame. Rinoplastika takisto nerieši partnerské vzťahy. Predstava, že po úspešnej rinoplastike sa takýto vzťah zlepší, je ilúzia.

MUDr. Kováčovi ďakujeme za rozhovor!

Reklama

Informácie zverejňované na portáli Estheticon.sk, nemôžu v žiadnom prípade nahradiť konzultáciu pacienta s lekárom. Estheticon.sk nie je zodpovedný za produkty alebo služby ponúkané odborníkmi.