Slovník k augmentácii prsníkov a možné komplikácie

Slovník k augmentácii prsníkov a možné komplikácie
Vyštudovala som psychológiu na Masarykovej univerzite v Brne a teraz svoju vášeň pre písanie využívam na písanie a prekladanie článkov o estetickej medicíne a plastickej chirurgii.
Vytvorené: 27. 5. 2015 · Aktualizácia: 4. 9. 2023
Kontaktujte overené kliniky, ktoré ponúkajú vybraný zákrok.
prsa1

Pooperačný spleen

Stretol ste sa s tým, že pacientka mala po zväčšení prsníkov pooperačný spleen? Prečo sa to deje?

MUDr. Jozef Fedeleš: „Krátkodobá a prechodná pooperačná mrzutosť a melanchólia môže byť spôsobená vplyvom anestetík po celkovej anestézii. Dlhodobý spleen je zväčša spôsobený nespokojnosťou s výsledkom operácie, alebo vyskytnutím sa operačných a pooperačných komplikácii. Z môjho pohľadu je dôležitá dôkladná predoperačná konzultácia, možno práve preto som sa s týmto pooperačným stavom zatiaľ nestretol. Každá komplikácia zákroku je riešiteľná, je dôležité, aby o nej klientka vedela pred podstúpením operácie".

MUDr. Jozef Hedera sa tiež s týmto stavom nestretol a hovorí: „Možné sú stavy, keď sa pacientka nestotožní s veľkosťou prsníkov, akceptáciou zmeny tvaru, prítomnosti cudzieho telesa v tele. Jedná sa o pacientky, ktoré neboli úplne presvedčené o nutnosti zákroku, alebo došlo k chybe pri konzultácii, kedy nebola dostatočne vysvetlená finálna veľkosť".

Vysoký/stredný/nízky profil

Čo znamená vysoký/stredný/nízky profil implantátu? Na čom záleží, ktorý profil bude zvolený?

„Profil znamená vzdialenosť bradavky od hrudnej steny, výrazne ovplyvňuje veľkosť nového prsníka, záleží na mnohých faktoroch, aký profil sa vyberie, ale najdôležitejšie je prianie pacientky a možnosti dané existujúcim prsníkom“ popisuje MUDr. Vlastibor Minarovjech.

MUDr. Jozef Fedeleš ešte dodáva: Voľba veľkosti projekcie implantátu závisí od požadovaného tvaru prsníka. Je nutné dodať, že veľkosť profilu je limitovaná elasticitou kože a prsnej žľazy. Nedodržanie anatomických limitácii pri výbere nadmernej veľkosti projekcie môže viesť k zvýšenému riziku pooperačných komplikácií. Pri výbere implantátov nemusí teda platiť, že najlepší chirurg je ten, ktorý zvolil najväčšie implantáty".

Fedeleš před anatomické implantáty vysoký profil predoperačne - MUDr. Fedeleš   Fedeleš po  anatomické implantáty vysoký profil pooperačne - MUDr. Fedeleš
Fedeleš před2 okrúhle implantáty vysoký profil predoperačne - MUDr. Fedeleš   Fedeleš po2 okrúhle implantáty vysoký profil pooperačne - MUDr. Fedeleš

Pokles prsníka po augmentácii, bottoming out

Čím je spôsobený pokles jedného prsníka po operácii? Vráti sa prsník sám do pôvodného stavu, alebo je potrebná reoperácia? Kedy?

MUDr. Viliam Jurášek hovorí: „Pokles je často pri podžľazovom uložení implantátu. Prsník sa nezvykne vrátiť do pôvodného stavu, je potrebná ďalšia operácia, kedy sa dá implantát pod sval, podľa potreby sa zredukuje koža.“

MUDr. Vlastibor Minarovjech ešte dodáva: „Podľa závažnosti poklesu je možné zvažovať reoperáciu. Termín takejto reoperácie záleží od okolností a od stavu hojenia, ale určite by nemal byť robený skôr ako 2 mesiace od pôvodnej operácie.“

MUDr. Maryna Kačmarčíková: „Implantát sa určite nevráti na pôvodné miesto. Pokiaľ je pri operácii zväčšenia prsníkov vykonávaná augmentácia submuskulárne, to znamená, že implantát je uložený pod sval, vzniká po odpojení prsného svalu priestor pod obalom svalu. Keď sa tento priestor neuzatvorí počas operácie, dochádza k poklesu implantátu a podprsná ryha je uložená vyššie, ako by mala byť.“

Naša návštevníčka má takéto skúsenosti s poklesom implantátu.

Kapsulárna kontraktúra

Čo znamená kapsulárna kontraktúra? Je možné tomu predísť?

Implantát je pre telo cudzorodý materiál, preto sa opuzdruje. Príčina kapsulárnej kontraktúry nie je známa, predpokladá sa nešetrná operačná technika, zakrvácanie po operácii, poprípade infekcia. Kapsulárna kontraktúra má svoje štádia, posledným štádiom je deformita prsníka, viditeľnosť implantátu.“ hovorí MUDr. Maryna Kačmarčíková.

MUDr. Jozef Fedeleš k tomu dodáva: „Existujú štyri stupne závažnosti kapsulárnej kontraktúry od minimálnych, klinicky nebadateľných zmien, po výraznú deformitu prsníka s bolestivosťou. Okrem operačných faktorov je nižšie riziko vzniku kapsulárnej kontraktúry preukázané pri použití polyuretánových implantátov.“

Double bubble

Stretol ste sa s pojmom double bubble? Kedy k tomu pri operácii prsníkov dochádza?

MUDr. Vlastibor Minarovjech: „Double bubble deformita je výsledok zlej indikácie na implantáciu. Nie pre každú pacientku je vloženie implantátov optimálnym riešením a je často nutné na jej prevenciu vykonať ešte ďalšie úpravy.“

MUDr. Jozef Hedera hovorí: „Je to deformita kontúry prsníka, ktorá vzniká uložením implantátu mimo pôvodného prsníka, či už ako komplikácia augmentácie, alebo pri riešení vrodených deformít prsníka.“

Keď by ste chceli vedieť, ako double bubble vzniká MUDr. Jozef Fedeleš vysvetľuje: „Pri „double bubble“ deformite sa zvýraznia dve polkruhové pod sebou transverzálne uložené podprsníkové ryhy. Prvá je zvýraznená pôvodná podprsníková ryha. Druhá – spodná, je nová vypreparovaná a znížená podprsníková ryha. Môže byť tvorená aj nadmerným poklesom implantátu bez počiatočného znižovania pôvodnej podprsníkovej ryhy. Mechanizmom vzniku môže byť aj kapsulárna kontraktúra, zmenšenie prsníkov tzv. „ atrofia “ po kojení, pôvodne poklesnuté „ ptotické “ prsníky a nadmerná veľkosť prsnej žľazy už pred augmentáciou prsníkov. Jedná sa o veľmi zriedkavú pooperačnú komplikáciu.“

Tvrdé prsia po operácii

Niektorým pacientkam tvrdnú jeden alebo oba prsníky po augmentácii. Čím to je spôsobené? Kedy to odoznie?

„Môže sa jednať o tuhšie prsníky skoro po augmentácii, keď je prítomný opuch tkanív, môže sa jednať o tuhnutie v súvislosti s ovuláciou resp. v období pred menštruáciou. Pokiaľ by sa jednalo o trvalý stav, môže sa jednať o kapsulárnu kontraktúru.“ popisuje MUDr. Jozef Hedera.

MUDr. Vlastibor Minarovjech doplňuje: „Tento stav sa postupne upraví, môže to však trvať aj pol roka.“

"Kockaté" prsia po operácii

Niektorým pacientkam po zväčšení prsníkov jeden alebo oba prsníky zmenia tvar. Vyzerajú ako keby boli "kockaté"? Čo to spôsobuje a ako sa to dá riešiť?

MUDr. Jozef Fedeleš vysvetľuje: „Pojem „ kockaté “ prsníky nie je veľmi presný. Prsníky s veľmi jemne kockatou kontúrou sa môžu vyskytnúť po úprave prsníkov – modelácii prsníkov s implantátom, či bez neho a pri zmenšení prsníkov tzv. redukcii. Keďže sa jedná o radikálnejšie operačné zásahy do prsníka, nemôžeme jemne kockatú pooperačnú kontúru prsníka brať ako komplikáciu. Pri závažnejších pooperačných deformitách je na mieste korekčná operácia. Pri jednoduchšom zväčšení prsníka implantátom bez úpravy žľazy alebo kože som sa s „kockatým“ prsníkom nestretol.“

Stretla sa s tým naša užívateľka gadk a pridáva aj fotografie pre predstavu.

Vysokokohezívny gél/fyziologický roztok v implantátoch

Čím sú prsníkové implantáty plnené? Je v náplniach implantátov nejaký rozdiel?

„Implantáty môžu byť plnené fyziologickým roztokom alebo silikónovým gélom. Skúšali sa aj iné výplne, ale tie sa ukázali ako nebezpečné, resp. nenašli širšie uplatnenie.“ hovorí MUDr. Jozef Hedera a dodáva: „V géle môže byť rozdiel v náplni buď v objeme, t. j. podplnené implantáty, alebo plnené na 100%. Silikónový gél ako surovina je prakticky rovnaký v každom implantáte. Líšiť sa ale môžu svojou kohezivitou. T. j. tuhosťou gélu, tvorenou jeho zosieťovaním. Čím vyššia kohezivita, tým viac daný implantát drží tvar a je tuhší. Hmotu v implantáte by som prirovnal k želatíne.““

MUDr. Jozef Fedeleš ešte pridáva tretí druh prsníkových implantátov: „Polyuretánové implantáty sú tvorené kombináciou silikónu – vnútro a polyuretánu – obal. Implantát sa po vložení nepohne a nepoklesne, taktiež prispieva k zníženiu rizika vzniku kapsulárnej kontraktúry.“

Ruptúra implantátu

Čo znamená ruptúra implantátu? Čím je to spôsobené a ako je potrebné to riešiť?

MUDr. Viliam Jurášek: Ruptúra je prasknutie. Príčin je veľmi veľa, ale sú vzácne". MUDr. Vlastibor Minarovjech doplňuje: „Väčšina výrobcov dáva doživotnú záruku na takto vzniknutú situáciu z ich strany. Nie vždy však ruptúra musí byť spôsobená vadou materiálu. Výrobcovia si to veľmi dôkladne preverujú. Ide väčšinou o prerušenie pri operačnom výkone a vtedy reklamáciu neuznajú. Prasknutý implantát je nutné vymeniť za nový.“

Okrúhly/kvapkovitý/kónický implantát

Aké sú rozdiely v tvaroch implantátov? Kedy sa volí okrúhly implantát, kedy kvapkovitý a kedy kónický implantát?

„Tvar implantátu si volí u mňa pacientka, ja odporúčam a hovorím pre a proti u jednotlivých typov. Definitívne rozhodnutie však nechávam na rozhodnutí pacientky. Faktorov, ktoré ovplyvňujú toto rozhodnutie je veľa a preto je dôležité dôkladne si pred operáciou objasniť možnosti chirurga a želanie pacientky.“ hovorí MUDr. Vlastibor Minarovjech.

MUDr. Jozef Fedeleš: „Kvapkovité implantáty sú predpokladom najprirodzenejšieho vzhľadu prsníka po zväčšení. Okrúhle implantáty výraznejšie zväčšujú horný pól prsníka oproti kvapkovitým. Používajú sa pokiaľ klientka preferuje výraznejší dekolt, alebo inklinuje k danému tvaru prsníka. Príčina použitia tohto tvaru implantátu môže byť aj z finančných dôvodov. Kónické implantáty sú využívane v niektorých prípadoch mierneho poklesu prsníka za účelom korekcie bez nutnosti úpravy prsnej žľazy a kože. Nezriedka sa môže stať, že ani iný chirurg pohľadom nerozozná aký tvar implantátu bol použitý.“

Otázku výberu implantátu riešila aj naša návštevníčka Klara55 v diskusii.

Jurasek před2

MUDr. Jurášek Viliam, okrúhle implantáty , veľkosť 375ml, uloženie pod sval - stav pred 

  jurasek po2

MUDr. Jurášek Viliam, okrúhle implantáty , veľkosť 375ml, uloženie pod sval - stav po

 
Jurasek před3

MUDr. Jurášek Viliam, okrúhle implantáty , veľkosť 375ml, uloženie pod sval - stav pred 

  Jurasek po3

MUDr. Jurášek Viliam, okrúhle implantáty , veľkosť 375ml, uloženie pod sval - stav po

Ako sa vám páči tento zoznam výrazov či komplikácií? Nenašli ste sa v otázkach? Trápia vás iné komplikácie alebo si lámete hlavu nad výrazmi, ktorým nerozumiete? Napíšte nám a my sa za vás spýtame.

Reklama

Informácie zverejňované na portáli Estheticon.sk, nemôžu v žiadnom prípade nahradiť konzultáciu pacienta s lekárom. Estheticon.sk nie je zodpovedný za produkty alebo služby ponúkané odborníkmi.