Všetko, čo ste chceli vedieť o výmene prsných implantátov

Všetko, čo ste chceli vedieť o výmene prsných implantátov
Dr. med. univ. Lukáš Šimko PhD.
Absolvoval štúdium medicíny na špičkovej lekárskej fakulte vo Viedni. Svoje poslanie si uplatňuje najmä v plastickej chirurgii, kde sa špecializuje na zväčšenie alebo zmenšenie prsníkov a facelifting.
Vytvorené: 28. 5. 2021 · Aktualizácia: 25. 11. 2021
Kontaktujte overené kliniky, ktoré ponúkajú vybraný zákrok.

O lekárovi

MUDr. Lukáš Šimko, PhD. vyrastal v medicínskej rodine. Vzťah k umeniu a chirurgii ho prirodzene nasmeroval k práci plastického chirurga. Vo svojej praxi sa venuje zväčšovaniu pŕs, tvarovaniu tela, ambulantným zákrokom v oblasti tváre a chirurgii ruky. Prax získal na Klinike plastickej chirurgie LFUK UNB v Bratislave a na oddelení chirurgie ruky UNB Ružinov. Od roku 2017 pôsobí ako školiteľ a člen konzília lekárov pre Botox a výplne  Allergan Medical Institute. Absolvoval tiež stáž na plastickej chirurgii vo Viedni. Vďaka empatickému prístupu a vysokej miere profesionality pomáha klientkám získať krivky, po akých túžia. 

9876
Dr. med. univ. Lukáš Šimko PhD.

Dôvody na výmenu implantátov

Dôvodov na výmenu prsných implantátov je viac, všetky však ovplyvňujú tri faktory: čas, estetické hľadisko a zdravotné indikácie. Ženské telo a sebavnímanie sa v procese dozrievania vyvíja a mení, spomenuté faktory teda môžu, ale aj nemusia súvisieť a sú veľmi individuálne. 

Už pri augmentácii prsníkov je potrebné rátať s tým, že v budúcnosti dôjde k výmene implantátov. „Zväčša je to po 7 až 15 rokoch. Druhú skupinu tvoria ženy, ktoré sú nespokojné s výsledkom prvej operácie a tie chcú výmenu aj po 6 mesiacoch,” konštatuje MUDr. Šimko. Ak pacientka nie je spokojná s estetickým výsledkom augmentácie,  výmena implantátu tento stav môže výrazne zmeniť.

Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Jozef Hedera
Bratislava, Bratislavský kraj
MUDr. Milan Očenáš
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Zdravotné dôvody výmeny

MUDr. Šimko poznamenáva, s akými dôvodmi výmeny sa najčastejšie stretáva: „Majoritu výmen podstupujú ženy, ktoré majú zdravotné indikácie - ako napr. implantát starší ako 10 rokov, jeho otočenie, tekutina v okolí implantátu, ruptúra, kontraktúra.” 

Pri včasnej diagnostike a výmene implantátu je riziko ďalších komplikácií výrazne nižšie. MUDr. Šimko odporúča spozornieť pri týchto prejavoch: „Opuch jedneho prsnika, zmena tvaru, bolesť, ak začnú prsníky tvrdnúť, je to možný znak kapsulárnej kontraktúry. Pri akejkoľvek zmene odporúčam urobiť magnetickú rezonanciu.” 

Pred zákrokom: viditeľný pokles a rotácia implantátov

poprsi
poprsi1

                                                                                                                          Pôvodné implantáty nahradené za B-Lite 485 ml: Nižšia váha aj väčších implantátov zaručí klientke menšiu celkovú záťaž a tlak na prsné tkanivo, čo znižuje pravdepodobnosť výskytu komplikácií.

Je výmena po 10 rokoch nevyhnutná?

Moderné implantáty prechádzajú prísnym certifikačným procesom a sú testované nad rámec povinných noriem. Hranica 10 rokov je skôr odporúčaním. Ak je pri pravidelnej kontrole všetko v poriadku a pacientka nepociťuje diskomfort alebo nespokojnosť s vizuálnou stránkou prsníkov, nie je dôvod na výmenu implantátov, čo potvrdzujú aj slová MUDr. Šimka. „Ja neodporúčam výmenu implantátov renomovaných značiek, pokiaľ nie je evidentná nejaká komplikácia, alebo žena nemá estetické želanie o zmenu.”

Zmeny po výmene implantátu

Väčší objem

Pri výmene implantátov pacientky často preferujú väčšie objemy. Aby si nemuseli zvykať na väčšiu hmotnosť a tým aj záťaž na chrbticu, MUDr. Šimko odporúča implantáty B-Lite. Tieto odľahčené implantáty sú ideálne pre aktívne športujúce ženy a sú priemerne o 30 % ľahšie ako klasické implantáty. 

Zmena tvaru

Ak si pacientka už nepraje rovnakú veľkosť, je možné použiť aj menší implantát. V tom prípade je nevyhnutné počítať s mastopexiou (úpravou tvaru prsníka) a ďalšími jazvami. Prsia získajú tvar a veľkosť podľa želaní pacientky. 

poprsi
„Po vyšetreni magnetickou rezonanciou bolo jasné, že implantáty majú praskliny - ruptúru. Počas výmeny sme urobili novú kapsulu, uvoľnili sme zatuhnutú žľazu, aby sa prsník mohol rozvinúť do prirodzeného tvaru. Použili sme odľahčené implantáty B-Lite."

Časté otázky pred výmenou implantátov

Cena

V porovnaní s augmentáciou prsníkov je výmena implantátu finančne náročnejšia. Dôvody opäť približuje MUDr. Šimko:„Operácia je komplikovanejšia, keďže nejdeme do nedotknutého terénu a nevieme, čo nás presne čaká. Taktiež často vyberám pôvodnú kapsulu, čo je časovo a technicky náročné.”

Jazvy

Vo väčšine prípadov je možné využiť pôvodné jazvy, tak aby nevznikali nové. Iná situácia je v prípade, ak sa súčasne robí aj modelácia prsníka pri poklese od poslednej augmentácie. Vždy sa však kladie dôraz na estetickú stránku a minimálnu viditeľnosť jaziev. 

Rekonvalescencia

Napriek tomu, že ide o komplikovanejší zákrok ako augmentácia prsníkov, dobrou správou je, že následná rekonvalescencia prebieha rýchlejšie. To potvrdzuje aj MUDr. Šimko: „Bolesti bývajú slabšie ako pri prvej augmentácii, keďže tkanivo už je natiahnuté.” V prípade, že bolo potrebné chirurgicky vyriešiť kapsulárnu kontraktúru, je potrebné rátať s dlhším zotavovaním.

Reklama

Informácie zverejňované na portáli Estheticon.sk, nemôžu v žiadnom prípade nahradiť konzultáciu pacienta s lekárom. Estheticon.sk nie je zodpovedný za produkty alebo služby ponúkané odborníkmi.