Zväčšenie prsníkov: Aký povrch prsných implantátov je pre Vás vhodný

Autor:

Jedným z dôležitých aspektov, ktoré treba zvážiť pred zväčšením pŕs, je typ implantátov. Pacientky sa obvykle rozhodujú pre určitý tvar a veľkosť implantátov, povrch implantátov ale taktiež zohráva kľúčovú rolu z hľadiska dlhodobého výsledku. V nasledujúcom článku sa zameriame na rôzne typy povrchov prsných implantátov.

Aké povrchy prsných implantátov existujú?

  • hladký povrch
  • mikro-textúrovaný povrch
  • makro-textúrovaný povrch

Kedysi sa z hľadiska typu povrchu implantátov rozlišovali implantáty hladké a textúrované. V súčasnosti je medzinárodným štandardom rozdelenie na hladké, mikro-textúrované a makro-textúrované implantáty.

Aký povrch prsných implantátov je pre Vás vhodný
Aký povrch prsných implantátov je pre Vás vhodný? Povrch implantátov s Vami bude riešiť plastický chirurg už na konzultácii pred plastikou prsníkov (augmentáciou prsníkov, modeláciou prsníkov, prípadne rekonštrukciou prsníkov).

Moderné hladké povrchy sú vyvinuté do najmenšieho detailu a v zrovnaní s tradičnými hladkými, mikro- a makro-textúrovanými implantátmi majú významne nižšie riziko rozvoja kapsulárnej kontraktúry počas prvých piatich rokov po zväčšení prsníkov.

Komplikácie ako neskorý seróm, či dvojitá kapsula, nie sú pri týchto pokročilých hladkých povrchoch hlásené. 

Výhody a nevýhody jednotlivých typov povrchov implantátov

Čím hrubší je povrch implantátu, tým lepšie priľnú tieto implantáty k tkanivu. Hladké implantáty všeobecne pôsobia prirodzenejšie a môžu sa navyše voľne pohybovať v kapsách po augmentácii prsníkov, čo síce dovoľuje implantátu lepšie napodobniť pohyb prirodzených pŕs, avšak môže viesť k zmene polohy implantátu v priebehu rokov.

Počas procesu hojenia makro-textúrované implantáty priľnú k okolitému tkanivu, čím sa vyhneme posunutiu a rotácii implantátu v prsníku.

Literatúra obvykle uvádza vyššiu mieru kapsulárnej kontraktúry pri tradičných hladkých implantátoch v porovnaní s makro-textúrovanými implantátmi, hoci existujú publikácie, ktoré toto tvrdenie spochybňujú a uvádzajú, že pravdepodobnosť kapsulárnej kontraktúry je pri hladkých a makro-textúrovaných implantátoch zrovnateľná, pričom je však rozhodujúce umiestnenie implantátu pod sval, alebo nad sval.

Makro-textúrované implantáty, a hlavne tie s hrubou štruktúrou, majú však tiež svoje nevýhody: priľnutie implantátu ku tkanivu môže viesť k zvrásneniu implantátu, čo môže mať za následok až jeho prasknutie. V súvislosti s makro-textúrovanými implantátmi sa taktiež častejšie hovorí o BIA-ALCL (anaplastický veľkobunkový lymfóm spojený s prsným implantátom) a dvojitom zapuzdrení kapsy, než ako je tomu pri tradičných hladkých alebo mikro-textúrovaných implantátoch.

Doteraz nie je potvrdené, či existuje významný rozdiel medzi tradičnými hladkými a textúrovanými implantátmi, pokiaľ ide o pravdepodobnosť výskytu infekcie, hematómu, serómu, zmeny uloženia implantátu a rôznych deformít.

Uloženie prsného implátu po augmentácii prsníkov
Uloženie prsného implátu po augmentácii prsníkov

Aký vplyv má povrch implantátu na jeho bezpečnosť? 

Drsné, makro-textúrované povrchy boli spájané s väčšou frekvenciou dlhodobých chronických zápalových komplikácii (1), ako je neskorý seróm, dvojitá kapsulácia a taktiež hlásené prípady BIA-ALCL.

Ročne sa vykonáva asi 1,5 milióna augmentácii prsníkov s implantátom. V celosvetovom meradle sa zaznamenalo iba 600 prípadov BIA-ALCL. Stále však musíme túto záležitosť brať veľmi vážne.

V decembri 2018 neobdržal najväčší výrobca prsných implantátov s certifikátom FDA obnovenú certifikáciu CE pre textúrované implantáty a tieto boli preto následne stiahnuté z trhu. Zdravie je to najcennejšie, čo máme, preto musí byť výber bezpečného prsného implantátu našou prioritou.

Prečo by sme mali pri výbere implantátov zohľadniť jeho povrch?

Pri porovnávaní povrchov rôznych typov implantátov je nutné zohľadniť priľnutie implantátu do tkaniva kapsy a ďalej taktiež výsledný tvar a estetický výsledok zväčšenia prsníkov a znášanlivosť implantátov okolitým tkanivom.

Implantáty, ktoré vrastú do tkaniva, majú za úlohu prsia nadvihnúť a brániť ich poklesu. Pre naše pacientky je však na prvom mieste bezpečnosť implantátu, najmä už vyššie spomenutá znášanlivosť implantátu a okolitého tkaniva!

 Prsný implantát, ktorý sa používa pri plastike prsníkov
Prsný implantát, ktorý sa používa pri plastike prsníkov.

Ktorý povrch implantátu uprednostňujem a prečo?

Už štyri roky používam implantáty Motiva® SmoothSilk® od spoločnosti Establishment Labs®. Podľa medzinárodných štandardov sú tieto implantáty klasifikované ako hladké, nie sú však rovnaké ako predošlá generácia hladkých implantátov, ktoré majú radu nevýhod.

Presvedčili ma svojim vedeckým spracovaním, ktoré vedie k zmierneniu známych problémov spojených so silikónovými implantátmi, ktoré sú na trhu už dlhšiu dobu. Ich novo vyvinutý nanopovrch bol jedným z významných dôvodov, prečo som sa rozhodol používať práve tieto implantáty.

Implantáty Motiva® sa úspešne používajú pri augmentácii prsníkov už takmer desať rokov a preto máme k dispozícii dostatok materiálu pre štatistické vyhodnotenie. Dáta ukazujú zníženie počtu kapsulárnych kontraktúr na menej ako 1% počas prvých 5 rokov. Neskorý seróm a ani dvojitá kapsula neboli zaznamenané.

To naznačuje zlepšenie znášanlivosti s okolitým tkanivom v porovnaní s inými typmi implantátov. Bariérová vrstva implantátu naviac zabraňuje úniku silikónového gélu. Vďaka inovatívnej bariérovej vrstve BlueSeal® môže operatér voľným okom overiť, či implantát nie je nijako narušený, pretože farebná bariérová vrstva umožňuje previesť vizuálnu kontrolu celistvosti implantátu priamo pred jeho vložením do tela. To všetko sú pre mňa a moje pacientky dôležité faktory týkajúce sa bezpečnosti silikónových implantátov.


(1) Hall-Findlay EJ. Breast Implant Complication Review: Double Capsules and Late Seromas Plast. Reconstr. Surg. 2011;127: 56-66. doi: 10.1097/PRS.0b013e3181fad34d

(2) https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/Im plantsandProsthetics/BreastImplants/ucm481899.htm
26.12.2018

(3) Clemens MW, Horwiths SM. NCCN Consensus Guidelines for the Diagnosis and Management of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma. Aesth. Surg J, 2017, Vol 37(3) 285–289
 https://doi.org/10.1097/01.prs.0000481103.45976.b1 

Aktualizované: 01.07.2020

Diskusia k téme

Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) - Novinky

Súvisiace skúsenosti

Odborníci vo vašom okolí   
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.