Rádiofrekvenčná liposukcia - novinka v odsávaní tuku.

Autor:

V r. 2007 Američania minuli viac ako 13 miliárd dolárov na 11,7 mil. kozmetických operácií. Ide o vzrast z takmer 8,5 mil. procedúr v roku 2OO1. Liposukcia je jednou z najčastejších operácii.

V našom zariadení Porta Med s.r.o. v  Košiciach  /Dr. Viliam Jurášek/, od januára t.r. využívame rádiofrekvenčnú liposukciu, potom,  čo od roku 1997 doposiaľ sme  využívali ale i naďalej využívame štandartnú tumescentnú liposukciu.

Na základe našich skúseností, táto prinášala a prináša dobré až veľmi dobré  výsledky,  ale mechanickým narušením tukového tkaniva, ciev, nervov dochádzalo z času na čas k väčším bolestiam, tvorbe modrín ale i opuchov s relatívne dlhšou dobou úplnej rekonvalescencie.  Z času na čas sa vyskytli nepravidelnosti a strata tonusu a elasticity kože. Na druhej strane sme nezaznamenali zápal  alebo tvorbu serómu. Požívame Sattlerovu ,  Kleinovu alebo Hunstadtovu formulu pri „miešaní“ tumescentu.

lekar-1

Z ďalších, vibračná liposukcia skracuje  dobu ošetrenia a je pohodlnejšia pre chirurga, ale je viac traumatizujúca.  Ultrazvuková liposukcia napriek jemnejšej technike a odsávaniu zostávajú výsledky kontrakcie kože po odsatí nevýrazné.  Laserová liposukcia má nevýhodu malých koagulačných zón v blízkosti konca vlákien a hlavne nedostatočnú kontrolu teploty čo môže vytvoriť riziko miestnych popálenín a nedostatočnú teplotnú uniformitu a značne veľké neošetrené oblasti .

display-1

Opísané problémy do veľkej miery rieši nová rádiofrekvenčná liposukcia. Rádiofrekvenčnú energiu dostávame do podkožného tuku ošetreného tumescentnou tekutinou  rukoveťou s dvoma elektródami, /skoro podobne ako pri bipolárnej koagulácii./ Jedna je externá druhá interná, RF prúd sa pohybuje medzi nimi. Teplota ktorá vzniká, koaguluje tuk v požadovanej hrúbke, zároveň dochádza  ku remodeláci kolagénu s vypínacím konečným efektom pre kožu. Rádiofrekvenčný generátor je spojený s počítačom ktorý kontroluje teplotu kože, koagulovaného tuku a limity impedancie  tkaniva. Tým že je nadstavená konštantne maximálna teplota kože , ak sa táto prekročí,  prístroj zastaví dodávku RF prúdu. Táto funkcia zabraňuje prehriatiu kože a umožňuje bezpečné zachovanie maximálnej teploty.

lekari

Ošetrované oblasti sú závislé od dĺžky internej elektródy, ktorá je 18 cm, oblasť ktorú ošetrujeme je štandartne 10x15 cm veľká.  Efekt teplotnej lipolýzy sa prejaví tým, že cítime že tkanivo stráca mechanický odpor a rukoväť sa pohybuje úplné voľne. Po ošetrení nasleduje štandartná liposukcia, ktorá ale na rozdiel od predchádzajúcich. vyžaduje umenší podtlak, pribl. 0,65 ay 0,80 kPa. Je zároveň veľmi rýchla , Skolikvovaný tuk je takmer úplne tekutého skupenstva.

Na hodnotenie výsledkov našich prvých pacientov je prirodzene príliš skoro. Reálne výsledky s ktorými som sa oboznámil na dvoch pracoviskách /Nemecko a Kanada/ boli ohromujúce v tom, že tam kde dnes by sme po liposukcii napr. brušnej steny kvôli prievisu robili aj dermolipektómiu, táto pre vypínací efekt už nebola potrebná. To platí i pre premiestnenie pupku do  novej lokality. Prísľubom je i využitie  menších  rukovätí v tvárovej oblasti, kde vypínací  efekt kože by u indikovaných pacientov mohol nahradiť facelifting.   

rfl-1

Pacientka 48 hodín po rádiofrekvenčnej liposukcii. V miestach odsatého tuku neprítomnosť modrín alebo sufúzií.

                                                             MUDr. Viliam Jurášek

Výhody rádiofrekvenčnej liposukcie pre lekára a pacienta sú v rýchlej a rovnomernej koagulácii a tým skvapalnení tuku na veľkých plochách, minimálne krvácanie a tým zabráneniu vzniku modrín kvôli koagulácii ciev a zníženiu hodnoty aspirácie . Za najväčší prínos oproti minulosti považujem bezpečné nahrievanie kožného kolagénu na vopred stanovenú teplotu a tým lepšie stiahnutie a napnutie kože./body tightening efekt/

Aktualizované: 14.04.2009

Liposukcia - Na báze rádiofrekvencie - Novinky

Odborníci vo vašom okolí   
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.