MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková PhD

(5.0) 100% odporúča
Transparent

Transparentný lekár

Informuje všetkých svojich pacientov, že majú možnosť ho hodnotiť a akceptuje skúsenosti svojich pacientov

Banská Bystrica
Cena od 50 €
Vysokoškolské štúdium všeobecného lekárstva absolvovala MUDr. Valentová-Strenáčiková na 1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej so sídlom v Prahe. Prvým pracoviskom jej lekárskej praxe bola Fakultná Thomayerova nemocnica. Po niekoľkých rokoch sa vrátila na Slovensko, konkrétne na Kliniku plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie FNsP F.D.Roosevelta, kde pôsobí dodnes. MUDr. Valentová-Strenáčiková sa po ukončení štúdia neprestávala vzdelávať... (Odstraňovanie znamienok a výrastkov Banskobystrický kraj)

MUDr. Dušan Červeň

(5.0) 100% odporúča
Transparent

Transparentný lekár

Informuje všetkých svojich pacientov, že majú možnosť ho hodnotiť a akceptuje skúsenosti svojich pacientov

Banská Bystrica
Cena od 50 €
MUDr. Dušan Červeň je jeden zo špičkových plastických chirurgov pôsobiaci na klinike Aesthetica v Banskej Bystrici. Počas niekoľkých rokov si v odbore vybudoval značné renomé a zaraďuje sa medzi tých najznámejších pastických chirurgov na Slovensku. O jeho nesporných kvalitách svedčia predovšetkým pozitívne reakcie od spokojných klientov, ale aj jeho vyťažený operačný kalendár.Doktor Červeň je odborníkom v oblasti plastickej chirurgie, ktorý... (Odstraňovanie materských znamienok Banskobystrický kraj)

MUDr. Zdenko Zamboj

(5.0) 100% odporúča
Transparent

Transparentný lekár

Informuje všetkých svojich pacientov, že majú možnosť ho hodnotiť a akceptuje skúsenosti svojich pacientov

Žiar nad Hronom
Cena od 39 € do 250 €
V roku 2003 MUDr. Zamboj úspešne ukončil vysokoškolské štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK. Už ako študent pracoval na viacerých oddeleniach, gynekológii, neurochirurgii či urológii, kde získal prvé praktické skúsenosti. Tie neskôr po ukončení štúdia rozvíjal na oddelení plastickej chirurgie vo FN Nitra, odkiaľ sa presunul na Kliniku plastickej chirurgie do Bratislavy, kde absolvoval predatestačné vzdelávanie. Študijné pobyty... (Odstraňovanie kožných výrastkov​ Banskobystrický kraj)
NOVINKA International Doctors
Zobraziť miestnych lekárov
Poznáte našich medzinárodných odborníkov?
Zoznámte sa s odborníkmi z iných krajín, ktorí ponúkajú zákroky, o ktoré máte záujem
  • Česká republika

BELLEZA - klinika plastickej chirurgie a laserovej medicíny

(5.0) 100% odporúča
Transparent

Transparentný lekár

Informuje všetkých svojich pacientov, že majú možnosť ho hodnotiť a akceptuje skúsenosti svojich pacientov

Žiar nad Hronom
Cena od 39 € do 250 €
Belleza centrum plastickej chirurgie a laserovej medicíny Ide o neštátnu súkromnú ambulanciu bez spoluúčasti poisťovní. Poskytujeme široké spektrum služieb v rámci laserovej medicíny a plastickej chirurgie – od malých ambulantných zákrokov a estetických operácií v miestnom znecitlivení až po operačné výkony v celkovej anestézii. Do nášho repertoára patria aj niektoré operácie ruky. Najčastejšie požadované úkony, ktoré sú realizované... (Odstraňovanie znamienok a výrastkov Banskobystrický kraj)

MUDr. Milan Očenáš

(5.0) 100% odporúča
Transparent

Transparentný lekár

Informuje všetkých svojich pacientov, že majú možnosť ho hodnotiť a akceptuje skúsenosti svojich pacientov

Banská Bystrica
Cena od 45 €
MUDr. Očenáš v roku 1993 slávnostne promoval na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, kde úspešne absolvoval 6-ročné štúdium všeobecného lekárstva. Už počas štúdia sa rozhodol pre chirurgiu, čo potvrdil aj v roku 1997 získaním atestácie I. stupňa so zameraním na tento odbor. Zo všeobecnej chirurgie sa následne špecializoval na plastickú chirurgiu, ktorá bola predmetom jeho ďalšej atestácie. Teoretické vedomosti doplnil praktickými... (Odstránenie kožných útvarov Banskobystrický kraj)

MUDr. Milan Urbáni

Žiadne recenzie
Zvolen
Cena od 10 €
MUDr. Milan Urbáni, MPH absolvoval vysokoškolské štúdium všeobecného lekárstva. O niekoľko rokov neskôr úspešne ukončil špecializované vzdelávanie so zameraním na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých medicínskych oblastiach, vďaka čomu získal titul MPH. Zo všeobecného lekárstva svoju pozornosť preniesol na oblasť dermatovenerológie, ktorej sa venuje dodnes. Zastáva funkciu garanta v súkromnom zariadení Medicentrum a taktiež... (Odstránenie kožných útvarov Banskobystrický kraj)

MUDr. Marta Kernerová

(4.5) 100% odporúča
Lučenec
MUDr. Kernerová úspešne absolvovala vysokoškolské štúdium všeobecného lekárstva. Po ukončení štúdia sa rozhodla svoju profesijnú kariéru zasvätiť plastickej chirurgii, pri ktorej aj ostala dodnes. Už počas štúdia absolvovala prax na mnohých oddeleniach, kde mala možnosť spolupracovať s uznávanými odborníkmi. Medzi jej prvé pracovné miesta patrí známa nemocnica F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde strávila nejaký čas na oddelení všeobecnej... (Chirurgická excízia Banskobystrický kraj)

OFTAL - Očné centrum

Žiadne recenzie
Zvolen
Cena od 10 € do 60 €
História špecializovanej nemocnice OFTAL je úzko spätá s Očným oddelením Fakultnej Nemocnice s Poliklinikou vo Zvolene, z ktorej v roku 2005 vznikla. V tom istom roku sa zároveň aj presťahovala do nových, moderných priestorov. Nové, špičkovo vybavené priestory však nie sú jediné čím sa môže ŠN OFTAL pochváliť. Počas svojho pôsobenia v roku 2007 pribudlo k nemocnici ďalšie pracovisko, konkrétne optika zahŕňajúca nielen poradenstvo vo výbere... (Odstraňovanie kožných výrastkov​ Banskobystrický kraj)

MUDr. Ivan Žikla

(5.0) 100% odporúča
Banská Bystrica
Cena od 50 €
MUDr. Ivan Žikla, rodák z Popradu v roku 2008 úspešne absolvoval vysokoškolské štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení štúdia sa rozhodol vrátiť na Slovensko, do Banskej Bystrice, kde sa zamestnal ako plastický chirurg na Klinike plastickej chirurgie SZU. O tri roky neskôr si do životopisu mohol pripísať aj zisk atestačnej skúšky z plastickej chirurgie. Šikovnosť a zanietenie MUDr... (Odstránenie kožných útvarov Banskobystrický kraj)

MUDr. Nadežda Kanátová

(4.8) 100% odporúča
Banská Bystrica
Cena od 30 €
MUDr. Nadežda Kanátová je kožná doktorka pôsobiaca na súkromnej klinike ESTETIC Studio, s.r.o. v Banskej Bystrici. Vykonáva ošetrenia pokožky tela a tváre, ku ktorým používa progresívnu homeopatickú liečbu. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam a milému prístupu si našla mnoho spokojných pacientov, ktorí sa do ambulancie pani doktorky radi vracajú.Pani doktorka MUDr. Nadežda Kanátová ponúka široké portfólio služieb. Medzi najčastejšie úkony, ktoré... (Chirurgické odstránenie znamienok Banskobystrický kraj)

MUDr. Pavel Biensky

(5.0) 100% odporúča
Banská Bystrica
Cena od 50 €
Doktor MUDr. Pavel Biensky je profesionál v oblasti plastickej chirurgie. Pôsobí na klinike plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Patrí medzi popredných odborníkov na estetickú medicínu na Slovensku, čoho dôkazom je aj jeho bohaté odborné portfólio. Vykonáva všetky druhy plastických chirurgických zákrokov.Široká odborná znalosť problematiky estetickej chirurgie zaraďuje doktora Pavla Bienskeho medzi špičku na... (Odstránenie kožných útvarov Banskobystrický kraj)

MUDr. Katarína Lukačková

Žiadne recenzie
Žiar nad Hronom
Cena od 39 € do 250 €
V súčasnej dobe je MUDr. Katarína Lukáčová členkou tímu na klinike plastickej chirurgie a laserovej medicíny BELLEZA, kde pôsobí ako plastický chirurg. Medzi jej špecializácie na klinike patria najmä operácie tváre (facelift), operácie nosa (rhinoplastika), operácie uší (otoplastika), operácie pier (augmentácia). Veľkou odborníčkou je aj na operácie pŕs, a to najmä na zväčšenie prsníkov, modeláciu, zmenšenie prsníkov, kombinované metódy... (Odstraňovanie materských znamienok Banskobystrický kraj)

ESSUR Clinic

(5.0) 100% odporúča
Transparent

Transparentný lekár

Informuje všetkých svojich pacientov, že majú možnosť ho hodnotiť a akceptuje skúsenosti svojich pacientov

Banská Bystrica
Cena od 45 €
  ESSUR Clinic patrí medzi špičkové kliniky estetickej a plastickej medicíny pôsobiace na Slovensku. Založená bola v roku 2009 doktorom Milan Očenáš, ktorý tu zužitkoval všetky nadobudnuté skúsenosti plastického chirurga. Klinika sa taktiež môže pochváliť tým, že ako jedna z prvých na Slovensku začala používať progresívnu laserovú technológiu. Svojim širokým zameraním patrí ESSUR Clinic medzi tie zdravotnícke zariadenia, ktoré dokážu... (Odstraňovanie materských znamienok Banskobystrický kraj)

MUDr. Marian Koperniech

(5.0) 100% odporúča
Transparent

Transparentný lekár

Informuje všetkých svojich pacientov, že majú možnosť ho hodnotiť a akceptuje skúsenosti svojich pacientov

Zvolen
Cena od 50 €
V roku 2005 MUDr. Marián Koperniech úspešne absolvoval šesťročné vysokoškolské štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJS v Košiciach.Získané vedomosti ďalej uplatňoval na oddelení úrazovej a rekonštrukčnej chirurgie v Poprade. Postupne sa začal špecializovať na Úrazovú chirurgiu, štúdium ktorej ukončil atestáciou z traumatológie v roku 2010.Prelomovým bodom v jeho kariére bol rok 2011, konkrétne nástup na Kliniku plastickej... (Chirurgické vybratie znamienka Banskobystrický kraj)

MUDr. Tatiana Pavlusová

(5.0) 100% odporúča
Lučenec
Cena od 3 €
MUDr. Tatiana Pavlusová sa po ukončení vysokoškolského štúdia rozhodla svoju pracovnú kariéru zasvätiť dermatovenerológii. V roku 1993 úspešne absolvovala z tohto odboru I. atestačnú skúšku. Svoju odbornosť potvrdila získaním európskej atestačnej skúšky tiež z odboru dermatovenerológia. Pracovnú púť odštartovala v roku 1990 na kožnom oddelení v Lučenci, kde zastávala pozíciu kožnej lekárky. Neustálym vzdelávaním, účasťou na medzinárodných sympóziách... (Chirurgické vybratie znamienka Banskobystrický kraj)

MUDr. Gabriela Bellová

Žiadne recenzie
Brezno
Vysokoškolské štúdium všeobecného lekárstva absolvovala MUDr. Bellová v roku 1990 na Jesseniovej lekárskej fakulte UK so sídlom v Martine. Po slávnostnej promócii sa zamestnala na doliečovacom oddelení v Nemocnici s Poliklinikou v Brezne, kde pôsobila na pozícii sekundárnej lekárky. Toto oddelenie však nebolo jediným, na ktorom pracovala. Počas predatestačnej prípravy získala skúsenosti tak na pôrodníckom, internom, ako aj chirurgickom oddelení... (Odstraňovanie znamienok a výrastkov Banskobystrický kraj)

Medicentrum spol. s r.o.

(5.0) 100% odporúča
Zvolen
Cena od 10 €
Štátne zdravotnícke zariadenia dlhodobo trpia chýbajúcimi financiami a tým aj nedostatkom kvalitného personálu a vybavenia. Jednou z ciest, ako poskytnúť ľuďom zdravotnícku starostlivosť na vyššej úrovni, je budovať neštátne zariadenia, financované z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu a zamerať sa predovšetkým na kvalitu. Po niekoľkých rokoch skúmania možností, monitorovania dostupných zdravotníckych zariadení na Slovensku i v zahraničí... (Odstránenie kožných útvarov Banskobystrický kraj)

MUDr. Jozef Ulianko Ph.D.

(5.0) 100% odporúča
Banská Bystrica
Cena od 50 €
MUDr. Jozef Ulianko Ph.D. sa stal v roku 1997 úspešným absolventom vysokoškolského štúdia na Jesseniovej fakulte Univerzity Komenského so sídlom v Martine. Za jeden z jeho najväčších úspechov možno považovať ukončenie doktorandského štúdia, so zameraním dizertačnej práce na použitie podtlaku pri fixácii meshovaných voľných kožných transplantátov. Za zmienku však stojí aj získanie niekoľkých špecializácií zo všeobecnej, plastickej chirurgie či... (Odstraňovanie znamienok a výrastkov Banskobystrický kraj)

Esthé-Derm, s.r.o.

Žiadne recenzie
Banská Bystrica
Esthé Derm je súkromná klinika estetickej medicíny, ponúkajúca profesionálne výsledky, o ktoré sa stará kvalifikovaný personál, využívajúci moderné zariadenie a certifikované produkty. Pre personál Esthé Derm je na prvom mieste individuálny a profesionálny prístup, a najmä Vaša spokojnosť. Klinika Esthé Derm sa zameriava na zákroky estetickej medicíny tváre, krku a dekoltu, rúk a tela. Tvár V ponuke skrášlovacích zákrokov tváre je aplikácia... (Chirurgické vybratie znamienka Banskobystrický kraj)

Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie

(5.0) 100% odporúča
Banská Bystrica
Cena od 15 € do 20 €
Súkromné zdravotnícke zariadenie Poliklinika NovaMed spol. s.r.o pomáha pacientom už od roku 1995. S jasnou víziou poskytnúť pacientom kvalitné služby pokrývajúce široké spektrum oblastí sa zariadenie neustále rozširovalo o nové ambulancie s najnovším technologickým vybavením. V súčasnosti polikliniku tvorí viac ako 20 ambulancií, lôžkové oddelenie s kapacitou 18 lôžok, rádiologické centrum špecializujúce sa na diagnostiku prostredníctvom počítačovej... (Chirurgická excízia Banskobystrický kraj)

Dermatrend s.r.o.

Žiadne recenzie
Banská Bystrica
Dermatrend je špecializovaná ambulancia laserovej a estetickej dermatológie a dermatovenerológie. V priestoroch v samotnom srdci Banskej Bystrice ponúkajú svojim klientom už od roku 2008 svoje služby korektívnej a estetickej dermatológie, mikrochirurgie kože a liečbu laserom. Sú priekopníkmi tejto technológie od počiatku jej rozvoja na Slovensku. Svojim klientom všetkých vekových kategórií poskytujú nadštandardné služby v oblasti ambulantnej... (Chirurgická excízia Banskobystrický kraj)

MUDr. Renáta Valkyová

Žiadne recenzie
Banská Bystrica
Cena od 10 €
MUDr. Renáta Valkyová, rodená Philadelphyová ukončila v roku 1991 vysokoškolské štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK so sídlom v Martine. Ako ženu ju spomedzi všetkých odborov najviac zaujala dermatolvenerológia, ktorá je úzko spojená s ľudskou krásou. Vzhľadom na to po úspešnom získaní atestačnej skúšky zo všeobecnej dermatológie svoju pozornosť upriamila hlavne na estetickú a korektívnu dermatológiu. Vzdelávanie... (Odstránenie kožných útvarov Banskobystrický kraj)

ESTETIC Studio, s.r.o.

(4.9) 100% odporúča
Banská Bystrica
Cena od 30 €
História spoločnosti Estetic Studia siaha do roku 2004, v priebehu ktorého privítala svojich prvých pacientov. Už viac ako 14-rokov je synonymom spojenia viacerých služieb tak z odboru estetickej dermatológie, kožnej medicíny, ako aj kozmetiky či dokonca homeopatie. Práve toto unikátne spojenie jednotlivých medicínskych oblastí robí Estetic Studio výnimočným a originálnym. Za kvalitu služieb zodpovedá MUDr. Kanátová Nadežda, odborníčka nielen... (Odstraňovanie materských znamienok Banskobystrický kraj)

PRIVE CLINIC

Žiadne recenzie
Lučenec
Cena od 16 € do 199 €
PRIVÉ CLINIC je ambulancia plastickej chirurgie, ktorá prináša radosť a potešenie už celých 14 rokov. Je uznávanou klinikou pre vynikajúce výsledky, spoľahlivosť a ochotou si poradiť s každou požiadavkou svojho klienta. PRIVÉ CLINIC sa v roku 2018 stala neštátnou ambulanciou plastickej chirurgie. Spolupracuje s plastickou chirurgiou BELLEZA, kde sa vykonávajú zákroky v celkovej anestézii (liposukcia, operácie prsníkov ap.).Klinika pôsobila 10... (Odstraňovanie znamienok a výrastkov Banskobystrický kraj)

Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta

(5.0) 100% odporúča
Banská Bystrica
Cena od 50 €
Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie SZU pri FnsP F.D. Roosvelta vzniklo ako nezávislé oddelenie chirurgie v roku 1983, fungujúc na princípe ordinariátu. 30. októbra 2010 bolo pretransformované na Kliniku plastickej chirurgie SZU. Klinika sa zameriava na výkony estetickej chirurgie a mikrochirugie. Svoje služby poskytuje pacientom z banskobystrického a žilinského kraja.Klinika plastickej chirurgie SZU ponúka široké spektrum... (Odstránenie kožných útvarov Banskobystrický kraj)

AESTHETICA

(5.0) 100% odporúča
Banská Bystrica
Cena od 50 €
Súkromná klinika plastickej chirurgie Aesthetica, na čele s MUDr. Dušanom Červeňom, posúva hranice estetickej chirurgie na nové úrovne. Estetika, z ktorej vychádza jej názov, je veda o kráse, a plastickú chirurgiu môžeme považovať za určitý druh umeleckého prejavu. Prirovnať ju môžeme ku sochárstvu, no o to je náročnejšia, že plastický chirurg pracuje so živým materiálom. Plastický chirurg by preto mal ovplývať určitým estetickým cítením... (Odstraňovanie znamienok a výrastkov Banskobystrický kraj)

DERMA MED S.R.O.

Žiadne recenzie
Banská Bystrica
Cena od 10 €
V centre korektívnej dermatológie Derma Med je cieľom lekárov dosiahnutie mladistvého, prirodzeného, a najmä zdravého vzhľadu vašej pokožky a tela, a priniesť Vám do života radosť a vnútornú harmóniu. V Derma Med veria, že starostlivosť o Váš zovňajšok, a najmä o pleť, už nie je len výsadou vyvolených, ale mala by buť súčasťou každodenného života každého z nás. V Derma Med centre korektívnej dermatológie Vám, ako klientovi, poskytnú... (Odstraňovanie kožných výrastkov​ Banskobystrický kraj)

MUDr. Petra Mečiarová

Žiadne recenzie
Banská Bystrica
V roku 2005 vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia ju fascinovala najmä oblasť dermatovenerológie, vzhľadom na to sa po ukončení štúdia zamestnala na Dermatovenerologickej klinike SZU FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Korektívnej dermatológii a laserovej medicíne sa začala MUDr. Petra Mečiarová venovať v roku 2008. Snaživosť a túžba neustále sa vzdelávať priniesli svoje ovocie... (Odstraňovanie materských znamienok Banskobystrický kraj)

MUDr. Ladislav Slobodník

(4.0) 100% odporúča
Banská Bystrica
MUDr. Ladislav Slobodník je špecialistom plastickej chirurgie a priekopníkom chirurgickej diagnostiky Sentinelovej uzliny. Vysokoškolské štúdium medicíny ukončil v roku 1992 na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Martine. Už počas štúdia a v začiatkoch kariéry absolvoval mnoho stáží a študíjnych pobytov v zahraničí. Ešte rok pred ukončením štúdia, v roku 1991, stážoval na traumatologickom oddelení Landeskrankenhaus v Gratzi, v Rakúsku... (Odstraňovanie materských znamienok Banskobystrický kraj)